Cada any venen alumnes nous al taller i és en aquest moment quan veig que la majoria no saben decapar un moble, simplement agafem la polidora i apa, tot fora i quan dic tot, vull dir toooot, inclosa la pàtina de la fusta. Aquesta acció, per un conservador – restaurador, és un pecat molt gran.

Si tu agafes la màquina de polir i la passes pel moble, t’emportes la pàtina de la fusta i a mi m’agafa un mal estar cada cop que algú em diu que per decapar, ha utilitzat la màquina de polir, en comptes del decapant. Per això he cregut convenient fer una breu explicació dels passos a seguir per decapar un moble correctament.

La pàtina són tots aquells signes que deixa sobre la peça el pas del temps.

OBSERVACIÓ DE LA PEÇA

Abans d’intervenir en una peça hem de fer una observació exhaustiva del seu estat de conservació – restauració. Netejar una peça o un moble no sempre implica l’extracció total del vernís o capes de protecció sinó que moltes vergades implica només una regeneració o repàs d’aquest.

És molt important de cara al client fer una fotografia de l’abans i el després de la seva restauració perquè així ens queda constància de com era inicialment. També és molt important conèixer l’època a la qual pertany la peça, ens hem de documentar i buscar informació sobre aquesta.

DECAPAT O EXTRACCIÓ DE VERNÍS O ALTRES PINTURA

Per decapar una peça farem servir substàncies químiques corrosives per tal d’aixecar la pintura vella. El material utilitzat s’anomena decapant.
Al mercat en trobem de dos tipus: líquid i gel. El tipus gel treballa més lentament, s’ha de deixar actuar més estona.


Altres sistemes utilitzats són: el rascat en calent amb assecador especial, aquest mètode és perillosos perquè es pot cremar la fusta i això és del tot irreversible.


La seguretat és molt important perquè el decapant és un producte perillós. Molts dels productes utilitzats en restauració són productes químics, nocius per l’ésser humà i per tant hem de tenir en compte l’ús de guants, màscara, ulleres, etc.
El decapant és un producte corrosiu, crema i s’ha d’usar guants de neoprè (mai de làtex, vinil), ulleres de protecció per evitar esquitxos als ulls i màscara de dissolvents per no inhalar els vapors.

Mètode

1. Aplicar el decapant amb un pinzell i deixar actuar uns minuts (segons pintura)
2. Eliminar la pel·lícula amb una espàtula, deixant cada cop el material eliminat sobre d’un full de diari.
3. Tornar a aplicar el decapant amb un pinzell i deixar actuar uns minuts.
4. Fregar amb llana d’alumini gruixuda. (nº1)
5. Fer una tercera aplicació i fregar amb la llana més fina. (0)
6. Vigilar que els racons quedin ben nets.
7. Treure restes de decapant amb alcohol de cremar i fregall d’alumini d’un 0.
8. Treure les restes del fregall amb l’aspirador.

como decapar un mueble

Espero que si has llegit aquest article, ja no tornis a utilitzar la màquina de polir per decapar. Ja la pots utilitzar, jo no dic que no, però en altres moments del procès de la restauració del moble.