En aquest taller pretenc que el nen entengui la idea del patrimoni com un concepte ampli i que ho relacioni amb el seu entorn.

«¿Rosa estàs segura que pots fer un taller de restauració per nens?»

Segura no, seguríssima. Et sorprendries, tant com em vaig sorprendre jo quan vaig començar a fer el casal d’estiu artístic de Celrà.

En aquest taller el nen es transforma en un conservador – restaurador.

La transformació s’aconsegueix en el moment que el nen es posa la màscara, la bata de restaurador i els guants. Llavors rep la informació sobre què és la restauració, per què es conserva i restaura i com es fa.

En aquest taller els nens fan la restauració d’una caixa.

L’edat dels nens per realitzar el taller és de 6 a 12 anys aproximadament.