Un dels sistemes més utilitzats per l’ebenisteria del s. XIX per permetre l’obertura i el tancament d’una porta de moble eren les frontisses de pern.
Primer només s’utilitzava en el tauler abatible de les còmodes-escriptori, però posteriorment es va adoptar també per als armaris.

El mecanisme d’aquestes frontisses, situades a la part superior de la base de la porta, està compost de dues plaquetes de metall: el mascle, fixat en el gruix de la porta i dotat d’un mascle i de la femella, fixada en l’estructura del moble i dotada d’un orifici corresponent en el qual s’introdueix el pern.

De les dues plaquetes que porten el pern, la superior s’introdueix en una obertura cega, la inferior, està col·locada en una obertura cap a l’exterior. Aquest mecanisme permet el particular muntatge i desmuntatge de la porta per lliscament.

Per poder desmuntar la porta el primer que hem de fer és tombar sobre el fons el moble en qüestió i mantenir la porta en posició vertical, desenrosquem el cargol o cargols que bloquegen la plaqueta introduïda en el gruix inferior de la mateixa porta.

Un cop trets els cargols per desmuntar la porta n’hi ha prou amb agafar l’estructura per la part baixa i tirar cap a l’exterior, la porta es deixarà anar sense esforç.