En realitat es tracta d’una goma-resina. Procedeix de les secrecions que els insecots Coccus-lacca, Tachardia-laca i Laccifer-laca dipositen en l’arbre Indi Butea frondosa.

Goma – Laca

Es dissol en alcohol, àlcali i solucions aquoses com carbonat de sodi, l’amoníac, el bòrax, els àcids fòrmic i làctic i la piridina. És sensible a la humitat, tornant-se opaca en contacte amb ella. Amb el temps, es torna més insoluble i es fa fosc.

Una variant d’aquesta substància és la goma-laca clara, resultant de l’eliminació de la seva cera naturals i molt apreciada pel fet que és incolora, transparent i resistent a l’aigua.

La goma-laca es comença a utilitzar a Europa en el s. XVII, i arriba a les més altes cotes de perfeccionament a partir de 1820, quan s’inventa un original i laboriós mètode d’aplicació d’aquesta substància a tampó, que produïa superfícies d’una lluentor i textura totalment nous i molt diferents d’aquells aconseguits amb el mateix sistema aplicat a pinzell.

Anomenada, french polish a Anglaterra, a tampons a Itàlia i «amb monyeca» a Espanya (a causa del moviment rotatori del canell que es requereix per a la seva aplicació), consisteix en la aplicació sobre la fusta de diverses capes d’aquest vernís encastat en un tampó de tela.

Aquest sistema tenia múltiples variants que donaven com a resultat diferents tipus de superfícies: més o menys brillants, amb major o menor grau de transparència, etc.

Així per exemple, a Anglaterra un dels procediments emprats consistia a impermeabilitzar primer la fusta amb cola calenta, per tal de crear una barrera que evités que el vernís penetrés en el seu porus i així facilitar el successiu envernissat. Posteriorment s’aplicaven una sèrie de capes denses de goma-laca seguides d’altres més líquides i filtrades. El resultat final, eren mobles molt carregats de vernís i amb aspecte superficial vetllat o poc transparent.

L’ús del vernís de goma-laca va ser enormement difós des de XIX i fins als nostres dies, prevalent sobre tots els altres mètodes a causa d’una notable esplendor i característica brillantor que s’aconseguia amb ell, així com a la seva capacitat de revifar el tampó es manté, encara que normalment la goma-laca ve substituïda per vernissos sintètics o per una goma-laca molt adulterada (per tal d’accelerar el procés i abaratir costos) que no aconsegueixen ni de bon tros els bells efectes del sistema antic.

La goma-laca és també un dels ingredients bàsics de la casa índia i d’algunes de les laques europees.

Material per preparar:

  • 110 gr. de goma-laca
  • 1 litre d’alcohol de 96°
  • 1 pot per preparar la goma-laca

Et deixo a sota una breu explicació 👇👇👇

https://make.headliner.app/download/b466922d-b629-4c56-ab3d-4ed284b3495e