Conservacio i Restauració de mobles Antics

conservacio-restauracio

Al taller de R de Rosa Rios realitzo actuacions de prevenció, encaminats a assegurar una durada de l’objecte. Qualsevol intervenció que, respectant els principis de la conservació – restauració es dirigeixi a restituir l’objecte, en els límits del possible per al seu ús.

Els nostres treballs es realitzen de forma tradicional, amb tractaments diferents en cada un dels casos, minimitzant al màxim les actuacions, evitant d’aquesta manera, una pèrdua de l’originalitat i de la integritat de la peça.

Dins de la nostra política de conservació del patrimoni històric, en el nostre taller procurem utilitzar en la mesura del possible, els materials naturals que s’utilitzaven antigament, cues, terra, ceres, pigments i olis, etc.

Utilitzo les diverses tècniques de treball de la fusta, per tant, els aconsellaré i els orientaré perquè puguin decidir la solució mes pràctica i faré un servei de restauració dels seus mobles harmoniós i agradable.

R de Rosa Rios col·labora amb diferents conservadors – restauradors que actuen en diferents àrees.