TALLER DE MILK PAINT

Les Milk Paint son unes pinturas amb una gran versatilitat, pot servir-nos com a tint o com pintura, és a dir, pots fer una gran quantitat d’acabats.

En aquest taller aprendràs a:

  • Saber quin tipus de pintura és milk paint , com es fa servir i crear diferents acabats.
  • Familiaritzar-te amb els diferents productes , pintura , ceres , oli , agent adherent i els seus diferents usos.
  • Experiència pràctica en dos suports amb unes tècniques bàsiques, com el desgast a dos colors, el espellofat amb oli de cànem o tac de cera, entre d’altres.

També et donarem un manual del curs amb les explicacions i totes les mostres realitzades.

Farem un petit esmorzar de benvinguda per presentar-nos.

No cal dur res, et facilitem el davantal.