Conservació – Restauració, Pintura decorativa i Reciclatge

A l’Escola Municipal d’Art de Celrà realitzo un curs personalitzat en el que cada alumne te un projecte que inicia amb una peça per restaurar, transformar o reciclar i aprèn diferents tècniques de restauració o decoratives durant el procés que desenvolupa el projecte.

Els coneixements de conservació – restauració pretenen ser una introducció a la conservació del patrimoni històric.

Durant el curs, l’alumne realitzarà una petita part teòrica i la gran part pràctica sobre peces, aprendrà a fer un diagnòstic, reconèixer materials, tècniques, productes i tot el procés de restauració d’un moble, des de la mateixa desinfecció de la fusta, passant per la conservació de pàtines fins a arribar als acabats com són els tints, vernissos i ceres.

Les tècniques de pintura decorativa i reciclatge que aplicarem seran el decapé, craquel·lat, estarcid, decoupage, veladures, transfer, entapissat d’un seient, etc.

Durant el procés del projecte aquest pot anar canviant perquè sorgeixen diferents idees que fan que aquest sigui únic.

Els grups són de nou persones per classe.

Es farà una sortida a determinar amb el grup classe.

L’inicio del curs és, de l’1 d’octubre de 2018 al 18 de juny de 2019

Grup A: dilluns, de 16.30 a 19 h
Grup B: dimarts, de 10 a 12.30 h
Grup C: dimarts, de 16.30 a 19 h
Grup D: dimarts, de 19 a 21.30 h
Lloc:  Baixos del C/Sant Fèlix
Preu: 108 €/trimestre (matrícula 66 €)

Descomptes :

• 35% per a persones majors de 65 anys

• 40% per a persones amb discapacitat física o psíquica a partir d’un 33%

• 25% per a joves fins a 25 anys a cursos d’adults

* Bonus: tiquets lliures per a restaurar mobles. Bitllet de preu fix que dóna dret a la utilització del taller de restauració de mobles com a alumnat lliure. Mínim 10 hores. Només en horaris no complets. Màxim dos bonus per persona i curs. Preu/ h: 5 €

Si vols més informació, has de dirigir-te a :

http://escoladart.celra.cat/

Tel. 972.493.026

cultura@celra.ca